Řepka

Řepka

(Brassica napus L.) je potravinářskou surovinou, vyrábí se z ní jedlý olej. V krmivářství se využívají extrahované šroty a pokrutiny pro výrobu krmných směsí. Může sloužit také jako pícnina. Zelená hmota se využívá i na zelené hnojení. Řepkový olej je také surovinou pro chemický průmysl a může sloužit i jako zdroj obnovitelné energie místo fosilních zdrojů. Řepka slouží také jako medonosná rostlina.

V současné době je velmi dobře obchodovatelná a patří mezi nejlépe zhodnocené rostlinné komodity.

Řepku máme zhruba na 70 ha půdy ročně, je to dobrá předplodina.

repka.jpg
Pěstování
naší řepky
70
hektarů půdy
350
tun sklizeno

Kontaktujte nás