CHOV NOSNIC VE VOLNÉM VÝBĚHU

CHOV NOSNIC VE VOLNÉM VÝBĚHU 2021

je spolufinancován Evropskou unií.

Investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat

Do současné doby jsem měl na farmě ustájeno 12420 slepic v podestýlkovém ustájení a z důvodu zlepšení welfare slepic a lepšího ohodnocení vajec jsem se rozhodl pro chov slepic s volným výběhem.

Chov slepic s volným výběhem – slepice pobývají v kurníku nebo ve výběhu na trávě. Tento způsob chovu poskytuje nosnicím dostatek možností k projevům jejich přirozeného chování a splňují welfare slepic.

V současné době vlastním velmi starý nakladač UNC, který je velmi poruchový s menším výkonem, a proto jsem se rozhodl, že zakoupím nový nakladač, který bude využívaný pro nakládku, vykládku a manipulaci s vejci, krmivem a trusem.

Výsledkem tohoto projektu jsem nakoupil 2 ks inteligentních mobilních kurníků MIK 270 od firmy Free Hen, s.r.o., které přinesou tyto výhody:

  • lepší welfare nosnic
  • vyšší kvalita vajec
  • vyšší výnosy z prodaných vajec
  • kvalitní hnojivo z trusu nosnic

Dále jsem zakoupil manipulátor Kramer KT559, který přinese tato zlepšení:

  • snazší manipulace s krmivem
  • snížení nákladů na opravy
  • odvoz a vršení trusu s kompostováním