Vejce z podestýlkového chovu

Kódy na vejcích

Na vejcích z našeho chovu najdete označení 2 CZ 2679

Malá razítka na skořápce jsou kódy producenta. Jistě jste si jich všimli i Vy.

Již od našeho vstupu do EU u nás začala platit povinnost označovat prodávaná vejce podle toho, z jakého typu chovu pocházejí. Označení zahrnují text na obalu vajec a číselný kód přímo na vejcích.

Vedle údajů na obalu vajec je mnohem důležitější kód na samotných vejcích, kterým musí každé vejce být označeno. Z tohoto malého razítka můžeme vyčíst tyto pro nás důležité informace: metodu chovu nosnic (jakým způsobem byla slepice, která vejce snesla chována), zemi původu vajíčka a podle registračního čísla hospodářství se dá identifikovat i výrobce vajec. Na skořápce může být uvedena také hmotnostní třída.

Na vejci je kód 2 CZ 2679

Číslo 2 Vám ukazuje na způsob chovu – existují celkem čtyři označení metod chovu nosnic:

  • „0“– vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO)
  • „1“– vejce nosnic ve volném výběhu
  • „2“ – vejce nosnic v halách (na podestýlce) či z voliér
  • „3“– vejce nosnic v klecích

Kód CZ značí – z kterého státu vejce pochází:

  • „CZ“– Česká republika

Konečná číslice:

  • „2679“– značí registrační číslo našeho hospodářství

Od Mezinárodní testovací stanice Ústrašice máme přiděleno Registrační číslo chovatele 21012679. Poslední čtyřčíslí je vedeno jako kód producenta.

Hmotnostní třídy pro vejce

Jako zákazníka vás jistě zajímá i velikost vajec.

Vejce jsou zařazována podle váhy do těchto 4 hmotnostních skupin. Nejmenší vajíčka snáší nosnice na počátku snášky, váží 35 až 53 gramy a jsou označována „S“. První vajíčka od nosnic bývají po stránce kvalitativních parametrů nejlepší. Další hmotnostní kategorie má označení „M“ a hmotnost 53 až 63 gramy. Označení „L“ mají vejce 63 až 73 gramy a vejce nad 73 gramy nesou značení „XL“. Ve velikosti vajec se vyskytují abnormality – 1 až 2 % snášky jsou velmi velká vejce 105 až 115 gramů, někdy i více a ta většinou obsahují 2 i 3 žloutky Velikost vajec se zvětšuje úměrně dle stárnutí nosnic. Složení vajec bývá stejné a je ovlivňováno krmnou směsí. Pouze poměr žloutek a bílek se liší. Obsah žloutku je ve všech vejcích přibližně stejný, ale s velikostí se zvyšuje obsah bílku.

Velikosti přehledněji:

  • třída:S, velikost: malá, hmotnost: do 53 gramů
  • třída:M, velikost: střední, hmotnost: 53 až 63 gramů
  • třída:L , velikost: velká, hmotnost: 63 až 73 gramů
  • třída:XL, velikost: velmi velká, hmotnost: nad 73 gramů

Čerstvost a skladování vajec

Za extra čerstvá se považují vejce prvních devět dnů po snášce.

Uchování čerstvosti záleží hlavně na podmínkách skladování, především na teplotě. Vejce musí být od snesení až po prodej konečnému zákazníkovi uchovávána v suchu, chráněna před sluncem a skladována a přepravována při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně plus 5°C a nejvýše plus 18°C.

Čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti. Datum minimální trvanlivosti vajec je 28 dní od data snášky.

Pro konečné zákazníky doporučujeme vejce uchovávat v chladu při teplotách +5°C až +8°C. Vejce při skladování by měla být ukládána špičkou dolů.

Skladovací podmínky v naší třídírně a skladu vajec Vám zaručují splnění těchto výše uvedených hlavních skladovacích kriterií.

Prodej vajec

Naše „Královská vejce“ si můžete zakoupit v síti internetech obchodech, Košík.czRodinná farma.com, Svět bedýnek, Nákup z farmy, ve vybraných obchodních domech Kaufland nebo v těchto obchodech. Naše vejce také můžete ochutnat ve výrobcích v bistrech, kavárnách a restauracích po celé Praze.

Pokud máte zájem odebírat vejce pro Vaši provozovnu, pošlete nám poptávkový formulář Maloobchod/Velkoobchod.

Samozřejmě naše vejce jsou k prodeji v naší prodejně na farmě v Břežanech II.

Kontaktujte nás